Missie/ visie

Eigenaarschap bij leerling en leerkracht: 
- Leerkrachten werken intensief samen in een leerteam. Binnen het leerteam wordt gezamenlijk gewerkt aan het optimaliseren van de onderwijspraktijk, de zorg voor de groepen en de individuele kinderen en aan aantrekkelijk en inspirerend onderwijs. 
- Leerlingen krijgen meer eigenaarschap bij het leerproces. Daarnaast gaan we werken met een ik-rapport zodat kinderen leren reflecteren en doelen stellen voor hun eigen ontwikkeling.  
- Binnen de zorg wordt vanaf schooljaar 2020-2021 gewerkt met leerroutes. Komend schooljaar wordt het team hierin geschoold. 
Inspirerend onderwijs:
- We gaan ons oriënteren op Engels voor de hele school. 
- Er wordt een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie geïmplementeerd. 
- Kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen een eigen chrome-book. 
- De school wordt opgeknapt. Er komen nieuwe werkplekken op de gang, de school wordt geverfd, de kleutergroepen worden opnieuw ingericht. Daarnaast komt er een nieuwe bibliotheek die de hele dag open zal zijn. Ook de teamkamer en de kantoren krijgen een make-over.  
- Creatieve vakken worden geïntegreerd in het onderwijsaanbod. In de school komt een podium waarop kinderen ook hun talent voor dans, muziek en theater kunnen laten zien. 
- Brainport wordt uitgezet in de gehele school.  
Verbinding:
- We willen de relatie met ouders, partners en de wijk versterken.  
- Kanjerschool krijgt een duidelijke plek in de school waardoor relaties tussen kinderen onderling wordt versterkt. 
- Ouders worden betrokken bij de school middels verschillende bijeenkomsten. Elk leerteam maakt hierin eigen keuzes. U kunt denken aan optredens van de kinderen, lesinloop, informatiebijeenkomsten in de nieuwe bibliotheek, thema- bijeenkomsten. Om ervoor te zorgen dat u van al deze activiteiten op de hoogte bent krijgt u aan het begin van het schooljaar een kalender mee naar huis. Uiteraard staan al deze activiteiten ook op de App.  

Cookie instellingen