Aanmelden

RONDLEIDINGEN EN AANMELDEN

Let op! Door de grote hoeveelheid aanmeldingen zitten verschillende huidige en toekomstige groepen helaas vol. Kijk voor meer informatie bij aanmelden. Wij werken in die gevallen met een wachtlijst. Op deze pagina leest u welke gegevens wij nodig hebben om u van de juiste informatie te voorzien. Mail uw gegevens naar Simone ter Schegget-Roskam via s.roskam@skpo.nl.
 
AANMELDEN
 
U kunt voor meer informatie over het aanmelden van uw kind mailen naar s.roskam@skpo.nl of neem telefonisch contact op met Simone ter Schegget-Roskam op 040-2811151.
 
Vermeld in uw mail of telefonisch altijd de volgende gegevens: 
naam ouders/verzorgers
naam van uw kind
geboortedatum van uw kind 
contactgegevens met telefoonnummer
adresgegevens
mailadres
naam school/voorschool/kinderopvang/peuterspeelzaal
huidige groep (indien van toepassing)
 
Simone neemt zo snel mogelijk contact met u op.
 
Zodra u het aanmeldformulier heeft opgestuurd naar school schrijven wij uw kind in ons systeem in. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging.
Wanneer uw kind 3 jaar is, zullen wij indien u toestemming geeft, informatie opvragen bij de voorschoolse opvang/kinderopvang, of in gesprek gaan met u over de ontwikkeling van uw kind. Daarom vragen we toestemming voor het inwinnen van informatie bij de SPIL-partners ZuidZorg en Korein om de doorgaande lijn te waarborgen.

RONDLEIDINGEN

Alle kinderen uit de wijken rondom de school en eventueel uit andere wijken uit Eindhoven, zijn in principe welkom op onze school.
Basisschool BoschAkker organiseert maandelijks een rondleiding voor ouders die zich willen oriënteren op de basisschool. Tijdens deze rondleiding krijgt u informatie over de school en het SPIL-centrum, neemt u een kijkje in de groepen en kunt u al uw vragen stellen.
 
De rondleidingen van schooljaar 2023-2024 zijn op:

Donderdag 14-09-2023
Dinsdag 10-10-2023 Engels & Nederlands
Woensdag 15-11-2023
Dinsdag 12-12-2023
Vrijdag 19-01-2024 Engels & Nederlands
Donderdag 07-03-2024
Vrijdag 12-04-2024
Dinsdag 21-05-2024 Engels & Nederlands
Donderdag 20-06-2024

Via de volgende link is het mogelijk om u in te schrijven voor een rondleiding op één van bovengenoemde data. 
Klik hier voor het formulier.
De rondleidingen starten om 09:00 uur in de koffiekamer van de school.