Wat maakt ons bijzonder

Kanjertraining.
Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

De Kanjertraining is meer dan alleen een anti-pestmethode. De training vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen, voor de groepen 1 t/m 8, met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). 

Blazersklas - culturele vorming.
Muziek is voor alle groepen een vast onderdeel van het lespakket op onze school.
Voor de leerlingen uit groep 6 hebben we een speciaal aanbod; “de blazersklas”, waarbij de leerlingen het hele schooljaar spelen op een blaasinstrument.
Iedere leerling krijgt (gratis) een blaasinstrument te leen en mag dit instrument ook mee naar huis nemen.
We gebruiken hiervoor dwarsfluiten, klarinetten, saxofoons en trompetten die beschikbaar worden gesteld door CKE (Centrum voor de Kunsten) en het EM   
(Eindhovens Muziekcollectief).
We zijn er trots op dat de Boschakker de enige basisschool binnen Eindhoven is die tijdens schooltijd de kinderen deze blazersklas kan laten volgen en op deze manier de kinderen de kans geeft om te ontdekken hoe het is om op een instrument te spelen.
Samen proberen en leren, luisteren naar elkaar, samen spelen en toewerken naar een echt concert op het eind van het schooljaar.
Het is extra leuk dat we merken dat steeds meer kinderen ook na het jaar blazersklas muziek als hobby blijven houden.

Vakdocent bewegingsonderwijs - sport.
De vakleerkracht onderwijs stimuleert de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en daarmee het plezier in sport en bewegen. Wekelijks verzorgt zij de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. Ook verzorgt zij de naschoolse activiteiten.

Vakdocent beeldende vorming - culturele vorming.
We werken samen met een vakdocent beeldende vorming , zodat het vak een goede en volwaardige plek in ons onderwijs kan krijgen. Deze vakdocent komt voor langere tijd invulling geven aan het vak beeldende vorming. Wij maken gebruik van de vakdocent om de leerkracht te ondersteunen bij het bedenken en uitvoeren van lessen beeldende vorming.

BVL-Brabants VerkeersveiligheidsLabel
BVL: Sinds 2013 heeft onze school het Brabants VerkeersveiligheidLabel. Ieder jaar wordt de verkeerseducatie getoetst aan de kwaliteitseisen. Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.

Cookie instellingen