Partners

SPILcentrum
Vanaf april 2009 maakt basisschool BoschAkker deel uit van Spil-centrum BoschAkker.
Het doel van het Spil-centrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en indien gewenst, ondersteuning te bieden aan u als ouder(s)/verzorger(s) bij de opvoeding van uw kind.

Het belang en de ontwikkeling van uw kind staan voorop in alles wat wij doen. Dit betekent dat er nauwe samenwerking is tussen de verschillende Spil-partners: consultatiebureau ZuidZorg, kinderopvang/peuterwerk Korein en basisschool BoschAkker. In het kader van een optimale samenwerking zijn er ieder jaar gezamenlijke overlegmomenten. In het brede Spil-zorgoverleg sluiten hierbij tevens de generalisten van WIJ-Eindhoven (voorheen de jeugd- en gezinswerker) en de jeugdverpleegkundige van de GGD aan.

Ook werkt Spilcentrum BoschAkker samen met onderstaande externe organisaties:
  • Bibliotheek Eindhoven
  • GGD
  • WIJ-Eindhoven
  • Naschoolse activiteiten
  • Inspectie van het onderwijs
  • Parochie
  • Meneer Rick

De bibliotheek op school
Onze school heeft vanaf 2012 een bibliotheekpunt in de school, waar alle kinderen die op Spilcentrum BoschAkker zitten, boeken kunnen lenen.

GGD
Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. Dat kan weleens twijfels, vragen of zorgen oproepen. Dan kan jeugdgezondheid van de GGD helpen.
Wanneer uw kind in groep 2 of 7 zit, ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? Ga naar: www.ggdbzo.nl/ouders of stuur een mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl of bel 088 003 14 14.

WIJ-Eindhoven
Sinds 2014 staat het WIJ-team Tongelre klaar voor de mensen in de wijk. ouders en school kunnen bij hen terecht. De generalisten van WIJ-Eindhoven helpen onder andere bij het verbeteren van de leef- en opvoedingssituatie van ouders en kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Aanmelding kan door ouders zelf of via het zorgteam van onze school.

Voor meer informatie ga naar: www.wijeindhoven.nl/mijnbuurt/WIJteam-TongelreCentrum.html of bel naar (040) 2388998 (kies 2).  

Inspectie van het onderwijs
Scholen worden periodiek bezocht door een rijksinspecteur om na te gaan of ze voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Onze school valt onder de Inspectie van het Onderwijs, kantoor Eindhoven. Naar aanleiding van de bezoeken stelt de inspectie een rapport op en doet daarin aanbevelingen. De bevindingen van de inspectie zijn per school terug te vinden op de site www.onderwijsinspectie.nl

Parochie
De parochies in Tongelre bereiden de kinderen voor op de Eerste Communie en Het Vormsel. De voorbereiding vindt buiten de school plaats in een werkgroep.