Notulen MR 10-10-2023

Beste ouders/verzorgers, 

In de bijlage vind u de notulen van de MR-vergadering van 10 oktober 2023. 

Download document